MINDFULNESS Arjen Apuna. Neljän kerran kurssi torstaisin 11.1.2024 alkaen

Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
11.01.2024
19:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
SEES Lounge Joogakoulu & Teehuone
Väinölänkatu 4, Loimaa


Uuden vuosisyklin alussa on täydellinen hetki ottaa aikaa omalle hyvinvoinnille ja opetella pienessä ryhmässä ohjaajan johdolla elämään hetkessä, tässä ja nyt!
Mindfulness eli tietoinen ja hyväksyvä läsnäolo on pysähtymistä nykyhetkeen ilman, että arvostelemme tai analysoimme omaa sisäistä tai ulkoista kokemustamme millään lailla. Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan kykyä keskittyä meneillään olevaan hetkeen.
Kun olemme tietoisesti läsnä, havaitsemme kokemuksemme yksityiskohdat juuri sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä, tuomitsematta tai yrittämättä muuttaa niitä.
Meillä kaikilla on taipumus miettiä menneitä ja suunnitella tulevaa sen sijaan, että eläisimme täysin aistein nykyhetkessä. Samoin olemme taipuvaisia tulkitsemaan asioita aina samalla lailla. Tietoisesti läsnä olevina voimme valita, mihin suuntaamme huomiomme sen sijaan, että mielemme siirtyy kohteesta toiseen hallitsemattomasti. Läsnäolo on samalla lempeää uteliaisuutta ja avoimuutta itseään ja ympäröivää maailmaa kohtaan.
Miksi Mindulness?
Tietoista läsnäoloa on tutkittu paljon ja sen tehokkuus on todettu sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia edesauttavana tekijänä. Tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen on havaittu olevan avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä. Sen lisäksi se voi olla monelle avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. On havaittu, että läsnäolotaitojen säännöllinen harjoittaminen tukee myös fyysistä terveyttä. Aikuisten ohella lasten ja nuorten on todettu hyötyvän tietoisen läsnäolon harjoituksista ja saavan niistä apua keskittymiseen, rauhoittumiseen, tunteiden säätelyyn ja oppimiseen.
Muita usein havaittuja vaikutuksia:
-Lisää luovuutta ja positiivisia tunteita
-Kehittää oppimiskykyä ja parantaa muistia
-Kehittää vuorovaikutustaitoja
-Vahvistaa itsetuntoa ja itsetuntemusta
-Lisää stressinhallintataitoja
-Kehittää kykyä rentoutua
-Lisää kykyä hyväksyä itsensä sellaisena kuin on
-Auttaa vähentämään erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita
-Lisää elämäniloa
Tietoisen läsnäolon kautta suhtaudumme kohtaamiimme vaikeuksiin aivan eri tavalla kuin tavallisesti. Emme pyri korjaamaan syitä emmekä pääsemään eroon vaikeuksista ( jotka väistämättä kuuluvat osana elämään). Tietoinen läsnäolo pyytää meitä sen sijaan kohtaamaan vastoinkäymisemme kasvoista kasvoihin ja tutkimaan niitä. Vasta kun olet tarkkaan tutkinut, voit valita toimenpiteesi viisaasti.
Tarkastele ongelmasi → hyväksy ne sellaisena kuin ne ovat → suo niille täydellinen huomiosi
Teemme paljon asioita automaattiohjauksella, jolloin teemme ja suoritamme asioita juurikaan kiinnittämättä huomiota siihen mitä teemme. Nykyinen kiireinen elämänmeno vaatii meitä pitämään monta rautaa tulessa, ja olemmekin oppineet tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mielemme kyky toimia automaattiohjauksella on elintärkeä, sillä sen ansiosta pärjäämme informaatiotulvan keskellä ja suoriudumme monimutkaisista ja rutiininomaisista tehtävistä. Kun toimimme automaattiohjauksella, reagoimme tottumuksen voimasta vailla kokonaiskuvaa tilanteesta. Mutta kun havainnoimme kulloinkin ympärillämme olevat yksityiskohdat, meille tarjoutuu vaihtoehtoisia tapoja käsitellä kokemaamme. Piintyneet käyttäytymismallit voivat olla jo aikansa eläneitä, eivätkä palvele enää meitä, mutta emme tiedosta niitä niiden automaattisen luonteen takia.
Tekevä ja oleva mieli
Tekevä mieli auttaa meitä keskittymään tehtävän suorittamiseen. Se huolehtii, että muistamme tavoitteemme ja jatkamme kunnes se on saavutettu.
Oleva mieli antaa tarkastella kokemuksemme kaikkia yksityiskohtia ja pysähtyä niiden äärelle joko vain oleillessamme tai jotain tehdessämme.
Miten?
Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten harjoitusten avulla. Tyypillisimpiä ovat hengitykseen tai aistihavaintoihin keskittyminen. Harjoitusten tarkoituksena on rauhoittua ja oppia tiedostamaan omia tunteita, ajatuksia ja aistimuksia, sekä hyväksymään ne sellaisena kuin ne tässä hetkessä ilmenevät. Myötätunnon kehittyminen omaa itseä kohtaan on osa tietoisuustaitojen harjoitusta. Harjoituksen kautta voi oppia huomaamaan, että ajatukset ja tunnetilat ovat ohimeneviä ilmiöitä, jotka muuttuvat jatkuvasti. Läsnäoloharjoitusten tavoitteena on, että juuri tässä hetkessä pystyisi olemaan samaan aikaan sekä rentona että valppaana. Tavoite ei ole se, että harjoitus toimisi pelkän rentoutuksen tapaan. Tarkoituksena on sitä vastoin, että harjoitus auttaa avautumaan tähän hetkeen – ja olemaan läsnä eri aisteilla.
Kokoonnumme neljänä torstaina klo 19-20 Sees Loungelle Loimaan keskustaan.
Kurssin ohjaa Emma Saarenvalta, Mindfulness -ohjaaja.
Hinta koko neljän kerran kurssikokonaisuudelle
75e/henkilö
Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
info@seeslounge.fi
p. 040 579 9182
Ilmoittautuminen 9.1.24 mennessä.
Hyvän olon SEES Lounge
Joogakoulu & Teehuone
Väinölänkatu 4, 32200 Loimaa

 Jaa tapahtuma Facebookissa